– výroba nádob a nádrží (PP,PE)
– výroba atypických výrobkov z plastu v malých sériách
– montáž potrubných rozvodov PP,PE
– montáž potrubných rozvodov do 200mm PVC-U, PVC-C