– výroba oceľových konštrukcií
– výroba kontajnerových rámov 10, 15, 20ft
– výroba košov, klietok, drobných oceľových konštrukcií
– výroba schodov, obslužných plošín