Montáž, oprava, údržba tlakových zariadení:
– v rozsahu – Ab1, Ae, Bb1, Bf1
– potrubné vedenia – vodná para alebo horúca voda
– potrubné vedenia – vzduch ( oceľ, nerez, PP, PE )
– potrubné vedenia – voda ( oceľ, nerez, PP, PE, PVC-U, PVC-C, PVDF )
– potrubné vedenia – kyseliny a nebezpečné látky ( oceľ, nerez, PP, PE, PVC-U, PVC-C, PVDF )

Montáž, oprava, údržba plynových zariadení:
– v rozsahu – Bf, Bg1, Bh, Ca, Cb
– potrubné vedenia – plyn ( oceľ, nerez, PE )

Montáž, oprava, údržba zdvíhacích zariadení:
– žeriavy a zdvíhadlá Aa, Ba1, Bf, Ca, Cb, Cd
– zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena.
Výroba sa vzťahuje len na žeriavové dráhy Aa, Ba

Montáž, oprava, adaptácie a údržba výrobných a technologických zariadení:
– demontáž a montáž  výrobných celkov ich pripojenie na médiá vrátane stavebných úprav
– adaptácie výrobných a technologických zariadení
– údržba a servisné práce