– prípravné práce pre stavbu
– demolácie a zemné práce
– ručné výkopové práce
– maliarske a natieračské práce
– izolačné práce
– stavebné práce menšieho rozsahu
– montáž sadrokartónu
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
– zváracie práce v rozsahu: Kovy – STN EN 287-1 – 111, 135, 136, 311
Plasty – STN EN 13 067 – 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
4.1, 4.3, 4.4, 4.6
L/1 – lepenie plastov