O nás

Firma MARTSTEEL bola založená v roku 1991 prevádzkovaná formou živnosti. Od roku 2013 živnosť nahradila spoločnosť s ručením obmedzeným , ktorá je prirodzeným vývinom v pokračovaní činnosti predošlej živnosti. Vedenie firmy ako i jednotlivý pracovníci majú bohaté skúsenosti s viacerými činnosťami. V celku sa ako firma snažíme o pokrytie všetkých potrieb zákazníka v čo najširšej oblasti. Odborné činnosti, ktoré nevieme pokryť vlastnými zdrojmi riešime subdodávkou kde máme stabilných partnerov na vysokej úrovni.

Naša vízia

Chceme dosiahnuť čo najvyššiu mieru spokojnosti všetkých našich zákazníkov.